Mother Dirt Moisturizer Biome Friendl

🍁Squalane tạo ra một rào cản giữa da và môi trường để da có thể giữ lại độ ẩm tốt hơn💧 vì nó bảo vệ các lớp ngoài của biểu bì cùng một lúc.